بهترین کلینیک کاردرمانی در کرج:راهکارهایی که برای کم کردن مشکلات شناختی موثرند

بهترین کلینیک کاردرمانی در کرج:راهکارهایی که برای کم کردن مشکلات شناختی موثرند

مشکلات را مخفی نکنید. آنها را با پزشک یا نزدیکان خود مطرح کنید.

با بیماران مبتلای دیگر درباره مشکلات شناختی هم صحبت شوید تا از راهکارهای آن ها مطلع شوید و احساس تنها بودن نکنید.

به نزدیکان و افراد خانواده آگاهی بدهید آن ها باید بدانند گاهی فراموش کردن قسمتی از صحبت، توضیحات نا مناسب و سهل انگاری جزئی از بیماری شماست.

در مواردیکه احساس افسردگی و اضطراب قابل توجهی داردممکن است نیاز باشد با یک روانپزشک مشورت کنید.
مواردی را که بطور معمول فراموش می کنید لیست کرده ویادداشت کنید (مثلا” شماره های ضروری، نام هایی که از یادتان می رود، برنامه مورد نظر)

یاد گرفتن مطالب جدید، زمان بیشتری اختصاص بدهید به ویژه تکرار در یادآوری مجدد موثر است.

سعی کنید وسایل مورد نیازی راکه زیاد استفاده می شوند در جاهای خاصی قرار دهید (با اطلاع اعضای خانواده)

سعی کنید روی موضوع خاصی کاملا” فوکوس وتمرکز کنید مثلا” موقع خواندن مقاله یک روزنامه، بر روی نکات اصلی آن
دقت کنید اگر فیلم تماشا کنید روی موضوع و اسامی بازیگران توجه کنید اگر به صحبت کسی گوش می دهید فقط روی موضوع صحبت تمرکز کنید به صداها و صحبت های اطراف توجه نکنید.

در ساعاتی که خسته هستید فعالیت شناختی پیچیده و زمان گیر انجام ندهید و هنگام خستگی به ذهن خود استراحت بدهید و بعد مجدد فعالیت خود را ادامه دهید.

وقتی با شخص جدیدی ملاقات می کنید. اسم اورا سریعا” یا مرتب در ذهن تکرار کنید.

وقتی در حین صحبت کلمه ای را فراموش کردید. برای یافتن کلمه خیلی پافشاری نکنید. توجه به کلمات جایگزین کرده و سعی کنید صحبت را ادامه دهید.

همواره سعی کنید برنامه خواب کافی داشته باشید.

تغذیه مناسب را فراموش نکنید.

همواره سعی کنید ذهن خود را فعال نگه دارید. (حل جدول، مطالعه، بازی های ویدوئی مناسب، صحبت با دیگران )

در حد توانائی خود، سعی کنید فعالیت فیزیکی مستمر داشته باشید.

 

 

 

گفتاردرمانی  کرج در   سرجو

گفتاردرمانی  کرج در   حصار

گفتاردرمانی  کرج در   وسیه

گفتاردرمانی  کرج در   باغ پیر

گفتاردرمانی  کرج در   بیلقان

گفتاردرمانی  کرج در   حسین‌آباد بیلقان

گفتاردرمانی  کرج در   علی‌آباد پرگیرک

گفتاردرمانی  کرج در   تپه مرادآباد

گفتاردرمانی  کرج در   بیدستان

گفتاردرمانی  کرج در   صحرای ویان

گفتاردرمانی  کرج در   جوادآباد

گفتاردرمانی  کرج در   نهر رستم

گفتاردرمانی  کرج در   دره دروا

گفتاردرمانی  کرج در   حسن‌آباد

Related posts