تیوتپا|بهترین وتخصصی ترین مرکزسنجش درخیابان عدل کرج 09121623463

تیوتپا|بهترین وتخصصی ترین مرکزسنجش درخیابان عدل کرج 09121623463

رده درمانی: داروی آلکیله‌کننده

اشکال دارویی: آمپول

موارد مصرف

مصرف این دارو در نئوپلازیهای خونی مانند بیماری هوچکین، لنفوم و تومورهای توپر مانند کانسر آدنوکارسینوم پستان، تخمدان، ریه، تومور پاپیلاری مثانه و افوزیون (ترشحات) ناشی از تومور بدخیم میباشد .

مکانیسم اثر

یک ترکیب ارگانوفسفره است که با اتصال دوجانبه به رشته‌های DNA، مهارکننده رونویسی DNA است.

عوارض جانبی

دستگاه عصبی مرکزی: گیجی، سردرد.

خونی: پان‌سیتوپنی ، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی.

گوارشی: تهوع، استفراغ، بی‌اشتهائی، استوماتیت.

ادراری‌تناسلی: هیپراوریسمی، هماچوری، آمنوره، آزواسپرمی

پوستی: راش، خارش.

Related posts