سندرم زجر تنفسی نوزادان|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری درشاهین ویلا کرج 09121623463

سندرم زجر تنفسی نوزادان|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری درشاهین ویلا کرج 09121623463

سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا IRDS) یک اختلال ریوی تهدیدکننده زندگی است که ناشی از کمبود سورفاکتانت است.

این اختلال عمدتاً با زودرس بودن نوزاد در ارتباط است و در راس علل مرگ و میر شیرخواران زودرس قرار دارد چون ریه نوزاد زودرس از نظر میزان و همچنین ترکیب سورفاکتانت نقص دارد.[۱]

در نوزاد طبیعی در آغاز تنفس با آزاد شدن شدید سورفاکتانت ذخیره شده همراه است که کشش سطحی سلول‌های آلوئولی را کاهش می‌دهد ولی در این سندرم آلوئول‌ها به دلیل نقص ترکیب یا ناکافی بودن سورفاکتانت بر روی هم خوابیده (کلاپس) و برونشیول‌های تنفسی گشاد و مجرای الوئولی گشاد و محتوی مایع خیز هستند.[۲]

IRDS را می‌توان با ورود سرفاکتانت سنتز شده یا سرفاکتانت با منشأ حیوانی مانند داروی سروانتا یا برکسورف یا کوروسورف به درون ریه از طریق لوله درمان نمود.[۳]

همچنین با تزریق بتامتازون در هفته‌های ۳۵ و ۳۶ بارداری می‌توان میزان IRDS را کاهش داد.[۴][۵]

سورفاکتانت اثر ضدالتهابی[۶] و باکتری کشی نیز دارد.[۷]

Related posts