پانداس|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری دربلواراشتراکی  کرج 09121623463

پانداس|بهترین وتخصصی ترین مرکزاختلال یادگیری دربلواراشتراکی  کرج 09121623463

 

پانداس (به انگلیسیPANDAS) که مخفف اختلال‌های عصب-پرش به ناوبریپرش به جستجو

پانداس
Streptococcus pyogenes 01.jpg
استرپتوکوک پیوژنز (قرمز), یک بیمارگر معمول استرپتوکوک
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
پیشنت پلاس پانداس
سمپ C537163

روان‌شناختی ایمنی خودکار کودکان مرتبط با عفونت‌های استرپتوکوک[۱] (به انگلیسیPediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections) می‌باشد؛ به فرضی اطلاق می‌گردد که اختلال وسواسی جبری یا تیک‌های عصبی‌ که ناگهان در کودکان با عفونت‌های گروه A استرپتوکوک مواجه‌اند در اصل به خاطر تولید پادتن‌هاست که به عقده‌های قاعده‌ای حمله برده و عمل آن را مختل می‌کنند.

Related posts