اختلال ارتفاع صدا: |به روزترین توانبخشی منطقه 9 شهرداری البرز

اختلال ارتفاع صدا: |به روزترین توانبخشی منطقه 9 شهرداری البرز

 

اختلالات ارتفاع صدا به طور کلی در اثر تغییرات طول و ضخامت تارهای صوتی ایجاد می گردد این تواتر اصلی موزون به طور نامناسب زیر یا بسیار بم می باشد . در تواتر اصلی ، بیش از آن چه که یک کودک در طول زمان، از دوران کودکی تا دوران بلوغ و بزرگسالی پشت سر می گذارد، تغییرات برجسته تری که قابل اندازه گیری می باشد وجود ندارد. این گونه تغییرات رشد در تواتر صدا برای بیشتر کودکان طبیعی بوده و اختلالات صدا به حساب نمی آید هرچه که حنجره و سایر اجزاء آن(غضروف، عضله، تاندون، اعصاب و غشاء) بزرگتر می شوند هم در دختران و در پسران تواتر اصلی بم تر می شود.

فهرست جالبی از تغییرات تواتر اصلی در پسران و دختران را می توان در کتاب اختلالات صدای کودکان نوشته ویلسون د.ک صفحه 73-72 مشاهده نمود (Wilson D.K     1979) در آن کتاب مؤلف به صورت خلاصه داده های تواتر اصلی بسیاری از مؤلفان دیگر را ارائه می دهد. در فصل بعد که راجع به ارزیابی صدا بحث می شود، ما نیز جدول مفیدی از داده های تواتر اصلی را ارائه خواهیم داد. زمانی که صدای شخص در مقایسه با افراد همسن و سال او به طور نامناسب بم یا زیر باشد، اختلال ارتفاع صدا تشخیص داده می شود. از آنجایی که در برخی از کودکان تغییرات ناشی از بلوغ دستگاه آوایی دیر به وقوع می پیوندد، اکثریت اشکالات ارتفاع صدا منشاء عملکردی داشته، و یا به علت ضایعات افزایش حجم تارهای صوتی نظیر ضخیم شدگی یا زگیل تار آواها می باشند. در طی سال های بلوغ، این گونه تغییرات سریع در طول تار آواها و سایر ساختمان های حنجره تاثیرات آوایی گوناگون ایجاد می کنند. تواترهای اصلی پسرها حدود یک اکتاو پایین می آید و تواترهای اصلی دختران حدود2 الی 3 نت این تغییر در یک روز یا دو روز اتفاق نمی افتد. برای چندین سال، هرچه که حنجره رشد می کند، پسران گرفتگی صدای موقتی از نوع hoarseness و گاهی اوقات شکستگی های ارتفاع صدا را تجربه خواهند کرد.

والدین یا متخصص بالینی اندیشمند که شاهد این تغییرات آوایی است، “ابدا” نگران نبوده و یا تحلیل و تفسیر نمی کند. افزایش طول و ضخامت تارآواها در دوران بلوغ، منجر به خنثی کردن هرگونه تلاش های جدی در آواز خواندن یا سایر هنرهای مربوط به اندام آواسازی می شود. لوکزینگرو آرنولد(1965) اشاره می کنند که بیشتر متون اروپایی در زمینه آواز خواندن ادعای معتبری دارند که تحصیل رسمی آواز خواندن باید تا بعداز سن بلوغ به تعویق بیفتد. تا زمانی که رشد حنجره کودک ثبات لازم را کسب نکرده باشد، انتظارات آواز خواندن ممکن است نامناسب باشد. زیرا دستگاه آوایی او به سرعت در حال تغییر می باشد.

سن وسرعت رشد بلوغ تا حد زیادی متغیر می باشد. از متون مربوط به بیماری های کودکان پی می بریم که به نظر می رسد مدت اصلی بلوغ برای هر کودکی در یک مجموعه زمانی حدود 4 سال و 6 ماه اتفاق بیفتد. سریع ترین و برجسته ترین تغییرات در 6 ماهه آخر بلوغ به وقوع می پیوندد(این حالت وقتی است که ارتفاع صدا شکسته می شود، اگر این حالت اتفاق بیفتد ممکن است در صدای بعضی از پسرها تغییراتی مشاهده گردد).

نوع دیگری از شکستگی ارتفاع صدا وجود دارد که نوجوانان و بالغین ممکن است مبتلا شوند. این حالت به شکستگی صدا مربوط می باشد که در آن وقتی که در یک تراز ارتفاع نامناسبی صحبت می شود، ارتفاع صدا یک اکتاو و(گاهی دو اکتاو) بالا می رود یا یک اکتاو پایین می آید. وقتی که فرد در یک تواتر بم نامناسبی صحبت می کند، این صدا یک اکتاو بالاتر می شکند، و صحبت کردن بسیار زیر در حوزه تواتر( تواتر اصلی) ممکن است باعث شود تا صدا یک اکتاو پایین تر بشکند. تصویر زیر تواتر اصلی بم نامناسب یک فرد 53 ساله را نشان می دهد. در این تصویر دیده می شود که صدا به طور ناگهانی و سریع به طرف زیر شدن می شکند. بم ترین صدای این فرد 100 نوسان در ثانیه و زیرترین صدای او ( شکستگی ارتفاع صدا) 200 نوسان در ثانیه بوده که حدود دو اکتاو و تغییر را نشان می دهد.در فصل بعد وقتی که بافته های مربوط به تراز ارتفاع متناسب با طول و ضخامت تا آواهای فرد را توصیف می کنیم ، شکستگی های ارتفاع صدا را بیشتر شرح خواهیم داد .

بنابراین در اینجا این گونه تغییرات ناخواسته در تواتر تار آواها را نادیده می گیریمو یا حذف می کنیم.

صدایی با دو ارتفاع که از طریق ارتعاش هر یک از تارهای صوتی در تواترهای مختلف تولید می گردد به نام دو آوایی معروف است. هرگونه عدم تقارن یا تفاوت در طول تار آواها می تواند باعث دو صدایی(دو آوایی) گردد. شایع ترین علت دو آوایی فلج تار صوتی  است که در آن یکی از تارهای صوتی طبیعی و دیگری به خاطر فقدان تحریک عصبی فلج می باشد.تار صوتی فلج شده به خاطر فقدان تحریک عصبی به طور کلی ضخامت خود را ازدست می دهد(کوچک می شود) . ضایعات رشته عصبی پایانی یا نورون حرکتی تحتانی، از قبیل آسیب دیدگی عصب را حنجره ای باعث کوچک شدن عضلات می گردد که این عضلات دیگر به هیچ وجه عصب دار نمی شوند. در بخش بعدی اختلال فلج تار آواها را به طور مشروح مورد بررسی قرار خواهیم داد . چون تارهای صوتی فلج شده با سرعتی متفاوت از تارصوتی سالم به ارتعاش در می آید ، دو آوایی ایجاد میگردد که صدایی با ارتفاع تولید می کنند. گاهی اوقات متخصص بالینی می تواند از بیمار مبتلا به دو آوایی بخواهد تا سعی کند که صدایی با یک ارتفاع ( صدایی همانند صدای طبیعی) تولید کند. مؤلف می گوید در مورد بیماران مبتلا به دو آوایی که درمان کرده ایم، با بالا رفتن جزئی تواتر تار صوتی طبیعی اشکال بیمار را رفع نموده ایم، اندام های مرتعش شونده دیگری به عنوان علت دو آوایی گزارش شده اند مانند ارتعاش یکی از تارهای صوتی طبیعی و یکی از تارهای کاذب یا در حالی که تارهای صوتی طبیعی در حال آواسازی هستند تارهای آری اپیگلوت صدا تولید کنند یا هرگونه ترکیب دیگری از این قبیل، گفتاردرمانی(صدا درمانی) برای این بیماران به طور کلی عبارت است از کندوکاو وبا کمک بیمار با استفاده از روش های تسهیل کننده گوناگون در تلاش به منظور تولید یک صدا (یک آوا).

 

  میترا سلطانی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عاطفه یوسفی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علیرضا تقوی راد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ایوب شنگه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شیوا کوسه گل   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام مختاری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  وحید پویان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه فاریابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پوریا مارابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  راهله احتشام   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم نیکروش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سجاد حق شناس   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد برزگر یار محمدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سمیه ارجنه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رضا مسعودی بیدگلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی اصغر صباغی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمدرضا افشار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرهاد ترابی نژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زیبا بیرانوند   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سمیرا آقادوست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی قربانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  هاشم فرهنگ دوست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهرا آقارسولی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اتابک وثوقی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد چاوشی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد صادق باقری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مهدی پور صمدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شلاله فیاضی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  افسر آیت اللهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts