تغییرات غددی تارآواها|به روزترین توانبخشی  منطقه 10 شهرداری البرز

تغییرات غددی تارآواها|به روزترین توانبخشی  منطقه 10 شهرداری البرز

بیشتر زیر و بمی های نامناسب صدا در اثر تغییرات ساختمانی تارآواها نیست، بلکه ناشی از اشکالات غددی است. ولی، گاهی اوقات، بیماری را می بینیم که صدای او برای جنسیت و سن او بسیار بم یا بسیار زیر می باشد که این حالت نشان دهنده عدم تعادل غددی است. نمونه نادری از علت غددی(برای تارآواها) از ساختگی پیش از دوران بلوغ می باشدکه با جلوگیری از جهش (موتاسیون) آوایی، صدای بچه گانه در تمام طول عمر باقی می ماند گهگاه مردانی را می بینیم که مستقیما به علت ضعف تکامل غدد جنسی یا جنسیت، موفق به کسب جهش صدا (موتاسیون صدا) نمی شوند. چنین مواردی کمیاب بوده و با درمان غدد توسط متخصص آن کاملا درمان می شوند. معمولا صدای زیر نامناسب در افراد مذکر پس از دوران بلوغ دارای منشاء عملکردی است و همانگونه که آرنولد(1973) در مطالعات توصیف عضلات(میوگرافی) صدای زیر غیرطبیعی نشان داده است، این حالت به علت استفاده بیش از حد ممتد از عضله کریکو نیروئید می باشد.

گاهی اوقات زیر بودن ارتفاع صدا نتیجه عادت و اشکالات شخصیتی- هویتی است. این نوع اشکال صدا تا حدود زیادی به گفتاردرمانی پاسخ می دهد، به ویژه زمانی که هیچ گونه علت غددی بر آن مرتبت نباشد. روش های درمانی خاص برای این نوع اختلالات عملکردی جهشی صدا در فصل بعدی شرح داده خواهد شد.

در چهارمین چاپ کتاب گرین(Green 1980) به نام “صدا و اختلالات آن” خانم گرین بخش خاصی از کتاب را به توصیف انواع اختلالات ارتفاع صدا در خانم ها که ممکن است نتیجه قاعدگی ، یائسگی، و مردانه شدن صدا باشد اختصاص داده است. پیش از قاعدگی وقتی که سطح استروژن و پروژسترون درپایین ترین مقدار خود قرار دارد، ضخیم شدگی تارآواها می تواند باعث بم شدن و گرفتگی صدا از نوع hoarseress  گردد(فرابل 1972). به این دلیل، برخی از خوانندگان حرفه ای از اجرای نقش اپراهای بزرگ چند روز پیش از قاعدگی و چند روز پس از قاعدگی اجتناب می ورزند(البته در کشورهای غربی).

پژوهشگرانی چون ، فلاش، چویکاردی و سیمون(1969)136 زن خواننده حرفه ای را مورد ارزیابی قرار داده و پی برده اند که به ویژه چند روز پیش از قاعده شدن، قاعدگی تا اندازه ای روی صدای این افراد اثر گذاشته است. ولی برای زنان معمولی(غیر خواننده) که از صدای خود به طور عادی استفاده می کنند، تاثیرات قاعدگی روی صدا به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

یائسگی مرحله دیگری از زندگی  است که ممکن است خانمها دچار نوعی تغییرات آوائی شوند خصوصا بم شدن تواتر اصلی .بخاطر ترشح بیش از حد هورمونهای آندروژن غشاء چاکنای ضخیم تر میشود. طول وضخامت  تار آواها افزایش پیدا میکند و صدای بم تولید میگردد (گولد1975)برای برخی از خانمها  بعلل گوناگون داروهای تقویت کننده مردانگی تجویز میشود که این داروها باعث بم شدن صدا میشوند که اغلب غیر قابل برگشت است.بعنوان مثال گاهی اوقات تستوسترون برای درمان موفقیت آمیز سرطان رحم مورد استفاده قرار میگیرد (اثر جانبی این دارو آن است که صدای بم ابجااد میکند).دیده شده است که بعضی از داروها ضد بارداری خوراکی  قدیمی دارای ترکیبات تقویت کننده مردانگی میباشند که باعث تغییرات جدی (افزایش طول وضخامت) تارهای صوتی  خانمها میشوند که اغلب غیر قابل برگشت  میباشد . برخی از داروها ی آندروژن ممکن است باعث افزایش قابل ملاحظه طول و ضخامت تار آواها شوند و اگر مصرف این داروها  تداوم پیدا کند  ممکن است باعث بم شدن نواتر اصلی گردد که این حالت نسبت به هر گونه تلاش گفتار درمانی در جهت تغییر آن مقاوم میباشد. چنانچه با مشاهده اولین علائم صوتی مصرف آندروژن متوقف گردد صدمه صدا ممکن است کاهش یابد .با این همه اگر مصرف مقداری آندروژن ضروری است مثلا در درمان سرطان باید بیمار رادرباره  وقوع تغییرات احتمالی صدا که از اثرات  جانبی دارو درمانی است آگاه نمود.

احیانا بیمارانی در اثر سایر اختلات غددی نوعی بم شدنی صدا نشان می دهند کم شدن ترشح غده تیروئید (هیبوتیروئیدیسم)آگر طولانی باشد می تواند باعث ضخیم شدگی تار آواها بشود.آرونون(1980)بم شدن صدا را بعنوان  نمونه ای از نتایج حجیم شدن تارآواها بعلت نفوذ مواد توموری در آن توصیف نموده است در گونه ناپا مائی غددی نظیر کمبود نستود

  سید ابوالفضل تهیدست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فهیمه کیهانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرشاد خسروى   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نفیسه واعظ نیا   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  آرزو صفوی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  احسان حسامی پیله رود   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  لیلا بخشعلی زاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اشرف حسین علی زاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد صنقری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مونا جعفری فرد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه ستاریان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محدثه سادات هاشمیان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شاهده غندالی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نفیسه علیمرادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رویا نصرآبادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سمیرا علی کرمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عظیم کلانتری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شهرام هادوی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ابراهیم برزگر   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

   محدثه طرازانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  صدیقه اسداللهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زینب سرایانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سید مجید رفیعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم بیگدلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سید مسلم خوانساری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه مطهری نژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علیرضا ساعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عطیه نورایی پور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زلیخا شادمانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  تینا برادران   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts