نکاتی که والدین کودک سی پی لازم است بدانند|به روزترین توانبخشی منطقه 8 شهرداری کرج

نکاتی که والدین کودک سی پی لازم است بدانند|به روزترین توانبخشی منطقه 8 شهرداری کرج

 

کمک گرفتن از متخصص تغذیه و روش های تغذیه ای راه حل مناسب جهت کودکان CP  میباشند .

گفتار درمانی می تواند به اصلاح اختلالات گفتاری در کودک کمک کند .

کادر درمانی و درمان فیزیکی نقش مهمی را در کاهش عوارض بیماران CP دارند اهداف کادر درمانی عبارتند از : بهبود وضعیت قرار گرفتن ٬ پیشگیری از انقباضات غیر طبیعی عضلانی و عیوب اسکلتی و ارتقاء توانایی حرکتی که همگی زمینه ساز استقلال کودک می باشند .

  شعله شریفی پور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  بهناز خضری مقدم   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ژاله امیری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  انیسه گیلانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سجاد بامیر   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمدصالح بختیاری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مژگان طهرانی پور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد کریمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سوده سعیدنیا   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  افسانه رحیمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  امید محمدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  هیوا محمدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رکسانا یادگار آذری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  رضا سبزی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نسرین داردانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  کتایون گرامی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرشاد عبدالهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ثریا صالحی ذهابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 کهکیلویه و بویر احمد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سید سپهدار دژمان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  امین پناهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پرویز پاسدار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سید سپهدار دژمان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  امین پناهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پرویز پاسدار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حنیف امانیان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  کورش قاضی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ماندانا عسکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه خسروی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مایسا قربان پور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts