اساس علمی نورو فیدبک|در حصارک بالا کرج

اساس علمی نورو فیدبک|در حصارک بالا کرج

 

نوروبیک بر یافته های متعددی استوار است یافته های مهم و جدیدی در مورد نحوه سازماندهی مغز . چگونگی اکتساب و ابقا حافظه و اینکه چگونه برخی از فعالیت های مغزی خاص باعث  تولید مواد غذایی طبیعی  مغز  می شود . این یافته ها شامل موارد زیر است :

  • قشر مغز که جایگاه کنش های عالیه ی مغز است شامل تعدادزیادی از نواحی مختلف است که هر کدام برای دریافت تفسیر و ذخیره اطلاعات حاصله از حواس اختصاص یافته است . انچه ما با حواسمان تجربه می کنیم به یک جای واحد از مغز منتهی نمی شود بلکه در نواحی متعدی پردازش می شود .
  • نواحی مختلف قشر مغز بوسیله صدها مسیر عصبی متفاوت به هم مرتبط هستند به همین دلیل است که می تواند خاطرات را در ترکیبات تقریبا نامحدودی ذخیره کند . به دلیل پیچیدگی این سیتم و کثرت این ترکیبات ممکن مسیرهای مغزی ما تنها کسر کوچکی از این ترکیبات ممکن را بکار می گیریم .
  • مغز به ملکول های خاصی تحت عنوان فاکتورهای رشد تجهیز شده است که توسط سلول های عصبی ترشح می شود . فاکتورهای رشد باعث ارتقا سلامتی سلول های عصبی سلول های مجاورشان و سیناپس های بین انها می شود .
  • میزان فاکتورهای رشد تولید شده بوسیله سلول های عصبی و چگونگی پاسخ دهی سلول عصبیه نوروتروفین های ساخته شده توسط دیگر سلول های عصبی به نحوه ی فعالیت انها وابسته است . به عبارت دیگر هر چه سلولهای عصبی بیشتر فعالیت کنند فاکتورهای رشد بیشتری تولید می شود و پاسخ دهی انها بهتر است .
  • برخی از تحریکات حسی باعث تولید مقادیر بیشتری از فاکتورهای رشد می شوند تجارب غیر معمولی که باعث شکل گیری الگوی فعالیتی جدیدی در مدارهای سلول عصبی شود قادر به تولید مقادیر بیشتری از فاکتورهای رشد می باشند .

 

هیچ چیز سحر امیزی در نوروبیک وجود ندارد . انچه سحر امیز است توانمندی فوق العاده مغز در استفاده از برخی فعالیت های ذهنی جهت بهبود کارایی خود می باشد شما برای انجام تمرینات نوروبیک نیازمند هیچ زمان و مکان خاصی نمی باشید . این امر استفاده از نوروبیک را حتی برای افراد پر مشغله نیز امکان پذیر می نماید  زندگی روزمره خود سالن ورزشهای نوروبیک محسوب می گردد. نوروبیک مستلزم انجام دو امر ساده می باشد که ممکن است در زندگی روزمره نادیده گرفته شود : اول تجربه موارد غیر مترقبه و دوم به کارگیری همه ی حس ها در طول روز .نوروبیک فاقد یک برنامه ی تمرینی مشخص است که شما تمایلی به ان یا ووقتی برای انجام ان نداشته باشید . نوروبیک به گونه ای طراحی شده است که منطبق بر فعالیت های روزمره ی شماست . شما می توانید هنگام بیدار شدن از خواب غذا خوردن حین رفتن به سر کار وهنگام خرید کردن و حتی حین استراحت ان را انجام دهید .

نوروبیک یک سبک زندگی محسوب می گردد نه یک دوره موقت و برق اسا. شما می توانید با انجام تغییراتی ساده در عادت روزمره تان هر یک از انها را به یک تمرین ذهن سازی تبدیل نمایید . همانطور که با استفاده از راه پله بجای اسانسور یا پیاده روی بجای رانندگی می توانید وضعیت جسمانی تان را ارتقا دهید .

نوروبیک میخواهد به شما کمک کند تا علیرغم افزایش سن مغزتا ن را زنده شاداب و قوی نگه دارید . بسیاری از تمرینات نوروبیک با محدود نمودن اتکای مغز بر حس بینایی و شنوایی و بر انگیختن حواس چشایی . بویایی . و لامسه و افزایش سهم انها در انجام فعالیت های روزمره مغز را با چالش مواجه می نماید . به این ترتیب ان دسته از مسیرهای عصبی شبکه ارتباطی مغز که کمتر فعال می شوند تحریک شده و دامنه ی انعطاف پذیری ذهنی افزایش می یابد .

 

  فرشاد بهروزی  مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  شفق سلطانی   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  نازیلا سالاری مجد   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  اوین دانایی   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  نیلوفر بختیاری   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  سید منصور آماده   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  پروین هدایت فر   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  حسام عثمانی   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  روناک ابراهیمی   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  یونس قاسم پور   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  ایرج داداشپور   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  رحمن خضری   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  الهام ولیلو   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

  علی جلیلی   مرکز گفتار درمانی  ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین های گفتاردرمانی و توانبخشی

Related posts