لیست مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری مرکز بهداشت میانه

لیست مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری مرکز بهداشت میانه

 

 ردیف  نام مرکز  شماره تلفن

1

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 1 (شهید فیاض بخش)

52234655

2

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 4 (شهید باهنر)

52232728

3

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 6 (ولیعصر )

53330722

4

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 7 (شهید مدنی)

52239539

 5

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی آغکند

52322153

 6

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ترک

52372042

 7

 مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی ترکمانچای

52420399


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 

مراکز گفتار درمانی کرمانشاه( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی گرگان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی یاسوج( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

مراکز گفتار درمانی یزد( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

پرویز اخگرپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts