لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان گرمسار

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان گرمسار

 

مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱

گرمسار – خیابان رجائی شمالی –روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

۳۴۲۳۳۲۴

۲

پایگاه سلامت مهر(امید)

گرمسار – انتهای بیسکوران- کوچه مجاهد

۳۴۲۳۷۹۶۵

۳

مرکز خدمات جامع سلامت شماره۲

گرمسار – خیابان شهید مفتح روبروی پارک بیسکوران

۳۴۲۴۲۵۱۸

۴

مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳

گرمسار – انتهای شیلات

۳۴۲۲۲۲۹۹

۵

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ریکان

روستای ریکان

۳۴۵۳۲۵۷۷

۶

پایگاه سلامت قلعه نو

گرمسار – میدان دانشگاه – نرسیده به دانشگاه آزاد

۳۴۲۰۳۳۵۳

۷

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ایوانکی

ایوانکی – میدان امام علی – خیابان امامزاده- سمت راست

۳۴۵۲۲۲۰۱- ۳۴۵۲۲۲۰۲-

۸

خانه بهداشت چنداب

گرمسار ـ روستای چنداب

۵۸۴۹۱۰۰۸

۹

خانه بهداشت چشمه نادی

گرمسار ـ روستای چشمه نادی

۹۳۶۱۴۱۷۴۳۵

۱۰

خانه بهداشت غیاث آباد

گرمسار ـ روستای غیاث آباد

۳۴۵۵۱۱۴۴

۱۱

خانه بهداشت کوشک

گرمسار ـ روستای کوشک

۳۴۵۵۲۲۹۵

۱۲

خانه بهداشت حاجی آباد

گرمسار ـ روستای حاجی آباد

۳۴۵۳۳۸۵۶

۱۳

خانه بهداشت ریکان

گرمسار ـ روستای ریکان

۳۴۵۳۲۵۷۷

۱۴

خانه بهداشت کردوان

گرمسار ـ روستای کردوان

۴۵۳۲۴۱۸

۱۵

خانه بهداشت رشمه

گرمسار ـ روستای رشمه

۱۶

خانه بهداشت فند

گرمسار ـ روستای فند

۵۸۴۹۰۵۹۶

۱۷

خانه بهداشت شه سفید

گرمسار ـ روستای شه سفید

۵۸۴۹۰۵۵۷

۱۸

خانه بهداشت محمد آباد

گرمسار ـ روستای محمد آباد

۳۴۳۲۳۳۵۱

۱۹

خانه بهداشت چهارقشلاق

گرمسار ـ روستای چهارقشلاق

۳۴۳۲۳۳۶۹

۲۰

خانه بهداشت کرند

گرمسار- روستای کرند

۳۴۲۲۲۶۴۰

۲۱

خانه بهداشت لجران

گرمسار- روستای لجران

۳۴۲۵۰۱۸۱


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 

  ایوب شنگه   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شیوا کوسه گل   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام مختاری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  وحید پویان   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه فاریابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  پوریا مارابی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts