لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان دامغان

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان دامغان

 

مغان

۱

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی قمربنی هاشم

خ بهشتی- روبروی حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

۳۵۲۴۲۳۸۵

۲

مرکز خدمات جامع سلامت شهیدچراغیان

میدان شهید شاهچراغی

۳۵۲۳۷۴۱۳

۳

مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید حلاجی

خ امام خمینی- جنب کلینیک تخصصی برادارن رضایی

۳۵۲۴۵۸۰۹-۳۵۲۴۵۸۰۷

۴

مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا

میدان دانشگاه- ابتدای شهرک گلستان

۳۵۲۲۵۵۰۲-۳۵۲۲۴۹۹۷

۵

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی کلاته رودبار

شهر کلاته رودبار

۳۵۲۳۰۵۷۳- ۳۵۲۳۶۴۱۸

۶

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دیباج

شهر دیباج

۳۵۳۲۳۲۶۷

۷

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امیریه

شهر امیریه

۳۵۷۲۳۳۴۶

۸

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهماندوست

روستای مهماندوست

۳۵۳۶۳۴۴۶

۹

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جزن

روستای جزن

۳۵۳۷۷۷۴۴

۱۰

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دروار

روستای دروار

۳۵۸۲۳۲۶۱

۱۱

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فرات

روستای فرات

۳۵۸۴۳۸۵۰

۱۲

پایگاه سلامت  بوستان

شهرک بوستان-بلوار منوچهری

۳۵۲۳۰۵۷۳

۱۳

پایگاه سلامت قلعه آقابابا

خ ایستگاه- بلوار راه آهن

۳۵۲۴۵۶۲۳

۱۴

پایگاه سلامت مهر

شهرک گلستان-بلوار کوثر- روبه روی کوثر۱۸

۳۵۲۲۲۲۳۴

۱۵

خانه بهداشت کلاته ملا

روستای کلاته ملا

۳۳۲۸۴۶۰۰

۱۶

خانه بهداشت مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۵۳۸۱۴۴۱

۱۷

خانه بهداشت زرین آباد

روستای زرین آباد

۳۵۳۶۳۶۹۳

۱۸

خانه بهداشت امام آباد

روستای امام آباد

۳۵۳۶۴۰۲۵

۱۹

خانه بهداشت مهماندوست

روستای مهماندوست

۳۵۳۶۳۴۴۶

۲۰

خانه بهداشت شهرسازی

روستای شهرسازی

۳۵۳۵۸۱۲۰

۲۱

خانه بهداشت طاق

روستای طاق

۳۵۳۶۲۵۰۰

۲۲

خانه بهداشت مایان

روستای مایان

۳۵۳۷۶۴۸۸

۲۳

خانه بهداشت وامرزان

روستای وامرزان

۳۵۳۷۶۴۸۷

۲۴

خانه بهداشت جزن

روستای جزن

۳۳۵۳۷۷۷۴۴

۲۵

خانه بهداشت فیروز آباد

روستای فیروز آباد

۳۵۲۶۱۱۰۹

۲۶

خانه بهداشت برم

روستای برم

۳۵۳۵۲۴۸۴

۲۷

خانه بهداشت ورکیان

روستای ورکیان

۵۸۵۹۷۰۲۵

۲۸

خانه بهداشت صالح آبادو

روستای صالح آبادو

۲۹

خانه بهداشت  علیان

روستای علیان

۳۵۳۴۳۷۵۹

۳۰

۳۱

خانه بهداشت حسن آباد

روستای حسن آباد

۳۳۵۸۴۳۴۵۲

۳۲

خانه بهداشت خورزان

روستای خورزان

۳۳۵۸۳۳۲۶۰

۳۳

خانه بهداشت کوه زر

روستای کوه زر

۳۵۳۴۶۲۵۰

۳۴

خانه بهداشت رشم

روستای رشم

۳۵۳۴۸۲۰۱

۳۵

خانه بهداشت حسینان

روستای حسینان

۳۵۳۴۹۳۷۷

۳۶

خانه بهداشت عبداله آباد

روستای عبداله آباد

۳۵۳۴۳۷۵۹

۳۷

خانه بهداشت صید آباد

روستای صید آباد

۳۵۳۸۶۲۲۳

۳۸

خانه بهداشت قدرت آباد

روستای قدرت آباد

۳۵۳۸۷۲۴۵

۳۹

خانه بهداشت صح

روستای صح

۳۵۳۷۳۶۹۶

۴۰

خانه بهداشت تویه دروار

روستای تویه دروار

۳۵۳۵۰۴۲۲

۴۱

خانه بهداشت دروار

روستای دروار

۳۳۵۸۲۳۲۶۱

۴۲

خانه بهداشت دشت بو

روستای دشت بو

۳۵۳۸۹۲۹۸

۴۳

خانه بهداشت بادله کوه

روستای بادله

۳۵۳۴۱۱۰۰

۴۴

خانه بهداشت آستانه

روستای آستانه

۳۵۳۵۷۲۴۲

۴۵

خانه بهداشت آهوانو

روستای آهوانو

۳۵۳۸۸۲۴۲

۴۶

خانه بهداشت تویه رودبار

روستای تویه

۳۵۳۴۱۳۱۰

۴۷

خانه بهداشت فرات

روستای فرات

۳۵۳۴۳۸۵۰


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 

  محمدرضا افشار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فرهاد ترابی نژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زیبا بیرانوند   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سمیرا آقادوست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی قربانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts