یوئیت|آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در چهارراه طالقانی کرج09121623463

یوئیت|آغازطرح سنجش سال98|گفتارتوان گستر در چهارراه طالقانی کرج09121623463

یوئیت به التهاب بافت یوه چشم گویند. یوه لایهٔ میانی چشم است و شامل عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه می‌باشد.

بسیاری از انواع یوئیت مزمن هستند و ممکن است منجر به برخی عوارض از جمله آب مروارید، کاهش یا افزایش فشار چشم، آب سیاه، مشکلاتشبکیه و کراتوپاتی باند شکل (Band keratopathy) شود. هر یک از این عوارض ممکن است منجر به کاهش دید شود.

این بیماری ممکن است در هر سنی بروز کند.

تقسیم‌بندی

یوئیت بسته به محل گرفتاری تقسیم‌بندی می‌شود.

  • یوئیت قدامی: به التهاب عنبیه به تنهایی یا به التهاب عنبیه و جسم مژگانی اطلاق می‌شود.
  • یوئیت میانی: به التهاب جسم مژگانی گفته می‌شود.
  • یوئیت خلفی: به التهاب مشیمیه گفته می‌شود.
  • یوئیت منتشر: به التهاب در همهٔ قسمت‌های یوه گفته می‌شود.

یوئیت قدامی شایع‌ترین نوع یوئیت است.

نشانه‌ها

یوئیت قدامی ممکن است تنها در یک چشم بروز کند. بیمار ممکن است درد خفیف تا شدید، قرمزی چشم و حساسیت به نور داشته باشد. ممکن است دید بیمار نیز دچار کاهش شده باشد.

یوئیت میانی و خلفی معمولاً بدون درد هستند. نشانه‌ها شامل، کاهش دید و مگس پران (دیدن سایه‌ای متحرک شبیه مگس درمیدان بینایی) بوده و معمولاً دو طرفه‌است. بیشتر بیماران دچار یوئیت میانی، در سنین طفولیت یا جوانی مبتلا می‌شوند.

یوئیت منتشر مجموعه‌ای از نشانه‌های همهٔ انواع را دارد.

علت‌ها

یوئیت علل متفاوتی شامل ویروسی، قارچی و باکتریال دارد و گاهی بدنبال مشکلات ایمونولوژیک سیستمیک، ضربه یا متعاقبجراحی چشم ایجاد می‌شود. علت بیماری را گاهی اوقات می‌توان یافت، ولی در خیلی از موارد علت ناشناخته‌است که به آنایدیوپاتیک (به انگلیسیIdiopathic) می‌گویند.

درمان

بسته به نوع بیماری معمولاً استروئید (کورتون) به شکل قطره، آمپول یا قرص تجویز می‌گردد.

یوئیت قدامی به‌دلیل گرفتاری قسمت‌های قدامی چشم، معمولاً با قطره قابل درمان است. یوئیت میانی با قطره و گاهی تزریقاستروئید در اطراف چشم و یوئیت خلفی با قرص یا تزریق استروئید سیستمیک درمان می‌شود.

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درباغستان شرقی

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درعظیمیه

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درسه راه گوهردشت

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج در رجایی شهر 

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درگوهردشت

اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درچهارراه طالقانی

 اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج درکلاک

 اسم و آدرس بهترین  کلینیکهای گفتاردرمانی  کرج در سرجو

Related posts