فلومازنیل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463

فلومازنیل |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر هفت تیر 09121623463

 

فلومازنیل یک مشتق ایمیدازو بنزودیازپین و آنتاگونیست قوی گیرنده بنزودیازپین است که به طور رقابتی مانع از فعالیت های گابا و بنزودیازپین بر روی گیرنده می شود و باعث مهار اثر بنزودیازپین بر روی سیستم عصبی مرکزی می شود.

فلومازنیل

مکانیسم اثر فلومازنیل

فلومازنیل به طور انتخابی اثرات بنزودیازپین ها را در سیستم عصبی مرکزی به وسیله مهار رقابتی فعالیتشان در محل اتصال به گیرنده گاما آمینوبوتریک اسید (GABA) آنتاگونیزه یا تضعیف می کند. فلومازنیل اثرات مواد فعال سیستم عصبی مرکزی را که به وسیله سایر گیرنده ها فعالیت می کنند آنتاگونیزه نمی کند.

 فلومازنیل فارماکوکینتیک بنزودیازپین ها را تغییر نمی دهد. میزان معکوس کردن اثر بنزودیازپین ها به وسیله فلومازنیل به دوز و غلظت پلاسمایی هر دو دارو بستگی دارد.

 فلومازنیل هایپو ونتیلاسیون ناشی از بنزودیازپین ها را خنثی می کند و این منجر به بهبودی نسبی در عملکرد تنفسی می شود. یک تحقیق نشان می دهد که اثر میدازولام بر تنفس عمدتا ناشی از کاهش حجم هوای هنگام دم است و فلومازنیل این اثر را کاملا معکوس می کند.

 با این حال، سایر تحقیقات نشان می دهد که فلومازنیل سایر معیارهای عملکرد تنفسی، به خصوص معیارهایی که مستقل از فعالیت فیزیکی و بی خوابی بیمار است.

فارماکودینامیک

فلومازنیل آثار بنزودیازپین ها را بر روی سیستم عصبی مرکزی آنتاگونیزه می کند، اما آثار ایجاد شده توسط سایر داروهای موثر بر گیرنده گابا بر روی سیستم عصبی مرکزی را (مانند اتانول، باربیتورات و داروهای بی هوشی عمومی) آنتاگونیزه نمی کند. فلومازنیل همچنین آثار مواد مخدر را معکوس نمی کند.

فارماکوکینتیک

 • جذب:

شروع اثر: 1-2 دقیقه – 80 % پاسخ در 3 دقیقه اول
اوج اثر: 6-10 دقیقه

 • توزیع:

اتصال پروتئینی: 40-50 %
حجم توزیع: 9/0 تا 1.1 لیتر بر کیلوگرم

 • متابولیسم:

فلومازنیل در کبد  کاملا متابولیزه می شود. متابولیت اصلی آن اسید آزاد د اتیله (de-ethylated free acid) و کونژوگه گلوکورونید آن است

 • حذف:

نیمه عمر: نیمه عمر توزیع اولیه آن 4 تا 11 دقیقه و نیمه عمر نهایی آن 40 تا 80 دقیقه است.

پاک سازی دارو از بدن: 1 لیتر بر ساعت بر کیلوگرم

دفع: طی 72 ساعت پس از تزریق دارو 90 تا 95 درصد دارو در ادرار و 5 تا 10 درصد در مدفوع دفع می شود.

موارد مصرف فلومازنیل

سندرم ترک الکل , اوردوز با بنزودیازپین ها , معکوس کردن فعالیت بنزودیازپین ها , انسوفالوپاتی کبدیفاقد تایید FDA : سندروم ترک الکل- انسوفالوپاتی کبدی

مقدار مصرف فلومازنیل

آمپول

5/0 میلی گرم در 5 میلی لیتر

 • بزرگسالان:

تشخیص یا شک به اور دوز با بنزودیازپین ها : ابتدا 2/0 میلی گرم وریدی طی30 ثانیه، اگر بعد از 30 ثانیه از اتمام تزریق، هوشیاری مورد نظر به دست نیامد، یک دوز دیگر 3/0 میلی گرم در طول 30 ثانیه تزریق شود. می توان دوزهای 5/0 میلی گرم طی 30 ثانیه را در فواصل زمانی 1 دقیقه به صورت وریدی تزریق کرد تا به دوز حداکثر 3 میلی گرم رسید.

بیمارانی که پاسخ جزئی به 3 میلی گرم بدهند ممکن است نیاز به افزایش آهسته دوز تا 5 میلی گرم داشته باشند. اگر تا مصرف 5 میلی گرم هم پاسخی از بیمار دریافت نشد احتمال اینکه اور دوز بر اثر مصرف بنزودیازپین باشد کم است و استفاده بیشتر از فلومازنیل کمکی نمی کند و دارو قطع می شود.

اگر اثر خواب آوری دوباره روی دهد، دوزها در فواصل 20 دقیقه ای تزریق می شوند. حداکثر میزان تک دوز ممکن 1 میلی گرم (0.5 میلی گرم بر دقیقه) و حداکثر دوز کلی 3 میلی گرم  بر ساعت است.

معکوس کردن فعالیت بنزودیازپین: 2/0 میلی گرم وریدی طی 15 ثانیه، اگر بعد از 45 ثانیه از اتمام تزریق میزان هوشیاری مورد نظر بدست نیامد، در صورت نیاز تا حداکثر چهار بار در فواصل 60 ثانیه ای می توان دوزهای 2/0 میلی گرمی را تکرار نمود تا به حداکثر دوز 1 میلی گرم رسید. اکثر بیماران به دوزهای 6/0 میلی گرم تا 1 گرم واکنش نشان می دهند.

در صورت خواب آوری دوباره، دوزهای دیگر را می توان در فواصل بیست دقیقه ای تکرار نمود. که در این صورت نباید بیشتر از یک میلی گرم (5/0 میلی گرم در دقیقه) به صورت تک دوز و بیشتر از 3 میلی گرم درساعت مصرف شود.

 • کودکان:

برای کودکان زیر یک سال ایمنی و کارایی دارو برای معکوس کردن خواب آلودگی ثابت نشده است.

معکوس کردن فعالیت بنزودیازپین: کودکان بالای یک سال، 01/0 میلی گرم در کیلوگرم (تا حداکثر 2 میلی گرم) به صورت وریدی در طول 15 ثانیه تزریق شود، اگر بعد از 45 ثانیه از اتمام تزریق نتیجه مورد نظر بدست نیامد، در صورت نیاز تا حداکثر 4 بار، ممکن است تزریق های 01/0 میلی گرمی بیشتری (تا حداکثر 2/0 میلی گرم) در فواصل زمانی 1 دقیقه ای تکرار شود.

حداکثر دوز کلی 0.05 میلی گرم بر کیلوگرم یا کلا 1 میلی گرم (هر کدام که کمتر بود) است.

هشدارها

 • استفاده از فلومازنیل در مواردی همراه با تشج بوده است. تشنج ها بیشتر در مواردی دیده می شود که بیمار به صورت بلند مدت از بنزودیازپین ها برای آرام بخشی استفاده می کرده و یا در مواردی که بیماران علائم اور دوز با ضد افسردگی سه حلقه ای نشان می دهند. دوز مصرفی فلومازنیل را با توجه به ویژگی های بیمار انتخاب کنید و آمادگی مدیریت تشنج ها را داشته باشید.

استفاده از فلومازنیل در بیماران مبتلا به صرع که تحت درمان طولانی مدت با بنزودیازپین ها هستند توصیه نمی شود. اگرچه فلومازنیل خود به طور ذاتی و جزئی اثر ضد تشنجی دارد، اما سرکوب ناگهانی اثر محافظتی یک اگونیست بنزودیازپین می تواند باعث ایجاد تشنج در بیماران مبتلا به صرع شود.

نکات قابل توصیه

 • به بیمار توصیه کنید از فعالیت هایی که نیازمند هوشیاری کامل ذهنی است بپرهیزد. تا 24 ساعت بعد از ترخیص، از کارکردن با ماشین های خطرناک پرهیز شود تا زمانی که ثابت شود از آثار آرام بخشی بنزودیازپین ها چیزی باقی نمی ماند.
 • فلومازنیل همیشه اثر فراموشی ایجاد شده به وسیله بنزودیازپین ها را معکوس نمی کند. بیمار را ترجیحا به صورت نوشتاری آگاه کنید که این دارو ممکن است به قدرت قضاوت و حافظه آسیب وارد کند. این اطلاعات بهتر است به بستگان نزدیک داده شود.

تا 24 ساعت بعد از تجویز و یا در صورت تداوم اثر بنزودیازپین ها از مصرف الکل و داروهای بدون نسخه پرهیز شود.

عوارض جانبی فلومازنیل

تشنج , تاری دید , سرگیجه , تعریق زیاد , برانگیختگی , دید غیرعادی , دیس ریتمی قلبی عروقی , مرگتشنج؛ در بیمارانی که برای کنترل تشنج از بنزودیازپین ها استفاده می کنند، کسانی که وابسته به بنزودیازپین ها هستند، و یا کسانی که دوزهای بالا از سایر داروها را مصرف کرده اند.
سایر آثار جانبی: مرگ، در افرادی که بیماری تشخیص داده نشده جدی دارند و یا بیمارانی که دوزهای بالایی از داروهای غیربنزودیازپینی (مانند ضدافسردگی های سه حلقه ای) مصرف کرده اند.

استفاده از فلومازنیل در موارد اور دوز چند دارویی (mixed drug overdosage) باید با احتیاط شدید همراه باشد. زیرا آثار سمی سایر داروهای مصرف شده در اوردوز (به خصوص ضدافسردگی های سه حلقه ای) مانند تشنج و دیس ریتمی قلبی، ممکن است با معکوس شدن اثر بنزودیازپین ها توسط فلومازنیل ظهور پیدا کند.
فلومازنیل آثار بنزودیازپین ها بر سیستم عصبی مرکزی را از طریق تداخل رقابتی در سطح گیرنده مهار می کنند.
حذف آثار آگونیست های غیر بنزودیازپینی بر گیرنده های بنزودیازپینی

موارد منع مصرف فلومازنیل

حساسیت مفرط به این دارو , علائم اور دوز شدید با ضدافسردگی های سه حلقه ایحساسیت شدی به فلومازنیل یا بنزودیازپین ها – در زمانی که بنزودیازپین برای کنترل شرایط احتمالی منجر به مرگ (مانند (status epilupticus) و یا فشار درون جمجمه ای (intracranial pressure) مصرف شده اند.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی دردهقان ویلای دوم کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر  مریم اخیانی شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی دردهقان ویلای اول کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر ابوالمحسن پاکزاد شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی درمیانجاده کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر  قهرمان حبیلی شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی در کوی گوهر کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر سیمین صرافی شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی در میدان امام حسین کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر سهیلا ستوده شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی در شاهین ویلا کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر محمدعلی مسعودی شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • فهرست واسامی مرکزگفتار درمانی در باغستان غربی کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳|دکتر مسعود اسلامی زادهشهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر شاهین غلامی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گستربلوارباغستان شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر نابت تاجمیر ریاحی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گستربلوارموذن  گوهردشت شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر علیرضا مصطفائی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترفلکه دوم  گوهردشت شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر سید علی هاشمی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترفلکه اول گوهردشت شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر محمد شهیدی دادرس فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمطهری  شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتربهرام دلاور فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترآزادگان شهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر محمد پوستی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمیدان طالقانی عظیمیهشهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر عباس معین فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمیدان مهران عظیمیهشهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر مسعود اسلامی زاده فوق تخصص پوست کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمیدان اسبی عظیمیهشهریور ۲, ۱۳۹۸
 • دکتر رویا عیسی تفرشی فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گستراقاقیاعظیمیه مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
 • دکتر آرمن مسیحی کچاریان فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترارکیده عظیمیه مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
 • دکتر رویا عیسی تفرشی فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترشاهین ویلا مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
 • فاطمه وزیری چیمه فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمهرویلا مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
 • دکتر سروش غفوریان فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترفاز۴مهرشهر مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
 • دکتر عبدالرحیم قاسمی فوق تخصص قلب کودکان و جوانان|تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳گفتار توان گسترمهرشهر مرداد ۲۸, ۱۳۹۸

Related posts