نئومایسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر ۴۵متری گلشهر بلوار حدادی خیابان چراغی 09121623463

نئومایسین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان ۴۵متری گلشهر بلوار حدادی خیابان چراغی 09121623463

 

این ماده توسط قارچ های استرپتومایسس فرادیا تولید می شود. نئومایسین یک آنتی بیوتیک باکتری کش از دسته آمینوگلیکوزیدها است که به بخش 30S ریبوزوم میکروارگانیسم حساس به نئومایسین متصل می شود و در نتیجه با اتصال mRNA به جایگاه پذیرنده tRNA تداخل می کند و موجب تولید پپتیدهای سمی یا فاقد عملکرد می گردد.

مکانیسم اثر نئومایسین

آمینوگلیکوزیدها نظیر نئومایسین به طور برگشت ناپذیر به پروتئین زیر واحد 30S و rRNA 16S متصل می شوند. نئومایسین به صورت اختصاصی به چهار نوکلئوتید از rRNA 16S و یک آمینواسید از پروتئین S12 متصل می شود.
این اتصال با نواحی رمزگشایی کننده در مجاورت نوکلئوتید 1400 در rRNA 16S از زیرواحد 30S با قسمت های متحرک بخش آنتی کدون tRNA تداخل ایجاد می کند، در نتیجه موجب اختلال در کمپلکس آغاز کننده و اشتباه ترجمه کردن mRNA می شود، در نتیجه آمینواسید اشتباه وارد پلی پپتید می شود و پپتیدهای سمی یا فاقد عملکرد ایجاد و پلی زوم به مونوزوم های فاقد عملکرد تجزیه می شود.

فارماکودینامیک

نئومایسین یک آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزیدیاست که با اتصال به زیرواحد 30S ریبوزومی موجب اشتباه در خواندن tRNA می شود و تولید پروتئین های ضروری برای رشد میکروارگانیسم را مهار می کند. آمینوگلیکوزیدها در عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی هوازی نظیر پسودومونا، آسینتوباکتر و انتروباکتر موثر اند.
علاوه بر این بعضی از مایکوپلاسماها نظیر عامل ایجاد کننده سل به  آمینوگلیکوزیدها حساسند. عفونت های باکتری های گرم مثبت می تواند با آمینوگلیکوزیدها درمان شود اما آنتی بیوتیک های دسته های دیگر موثرترند و عوارض کمتری دارند.

فارماکوکینتیک

جذب : به مقدار ناچیز(3%) از لوله گوارشی سالم جذب می شود. مقادیر قابل توجه در التهاب یا آسیب گوارشی جذب می شود.

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی : خوراکی:1-4 ساعت     تزریق عضلانی:2ساعت

حجم توزیع: 0.36 لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن

اتصال به پروتئین:کم است و بسته به روش مورد استفاده در آزمایشات، از 0 تا 30 درصد متغیر است.

متابولیسم: به مقدار ناچیز در کبد رخ می دهد.

نیمه عمر: 2-3 ساعت

دفع:

مدفوع: 97% دوز خوراکی به صورت تغییر نیافته

ادراری: 30-50% داروی جذب شده به صورت تغییر نیافته

مقدار مصرف نئومایسین

 • بالغین

انسفالوپاتی کبدی

حاد: 4-12 گرم در روز در چهار دوز منقسم به صورت خوراکی برای 5-6 روز یا 3-6 گرم در روز برای 1-2 هفته

مزمن: حداکثر 4 گرم در روز به صورت خوراکی

کمای کبدی:

4-12 گرم در روز منقسم در هر 4-6 ساعت به صورت خوراکی برای 5-6 روز

اسهال ناشی از E.coli انتروپاتوژنیک

3 گرم در روز منقسم در چهار دوز به صورت خوراکی

آماده سازی روده ها قبل از عمل جراحی

1 گرم خوراکی هر یک ساعت برای چهار دوز و سپس 1 گرم هر چهارساعت برای پنج دوز

دوز جایگزین: 6 گرم در روز منقسم در فواصل 4 ساعته برای 2-3 روز

درماتوز ناشی از استروئیدها همراه با عفونت

کرم را 2-4 بار در روز تا حداکثر 7 روز استعمال کنید.

 • کودکان

ایمنی و کارایی آن در کودکان زیر 18 سال تایید نشده است اما در بعضی شرایط می تواند مناسب باشد.

انسفالوپاتی و کمای کبدی

1 ماه تا 18 سال:روزانه 50-100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن منقسم در فواصل 6-8 ساعته برای 5-6 روز

اسهال

زیر 1 ماه: روزانه 50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی منقسم در چهار دوز

1 ماه تا 18 سال: روزانه 50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی منقسم در چهار دوز برای 2-3 روز

آماده سازی روده ها قبل از عمل

زیر 1 ماه:روزانه 50 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن خوراکی منقسم در چهار دوز

1 ماه تا 18 سال: روزانه 50-100 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن خوراکی منقسم در چهار دوز

هشدارها

 • اگر کولیت اولسراتیو، بیماری کرون، انسداد روده یا سایر بیماری های التهابی روده را دارید، نباید از این دارو استفاده کنید.
 • قبل از مصرف نئومایسین، اگر بیماری کلیوی، میاستنی گراو یا بیماری پارکینسون دارید، به پزشک خود اطلاع دهید.
 • سمیت عصبی که تظاهرات آن به صورت سمیت گوشی وستیبولار یا شنوایی دو طرفه بروز می کند، در بیماران دارای آسیب کلیوی یا بیماران دارای کلیه سالم که تحت درمان با دوزهای بالای این دارو می باشند و یا به مدت طولانی از دارو استفاده می کنند، می تواند ایجاد شود. در ابتدا ممکن است ناشنوایی فرکانس های بالا رخ دهد که فقط با تست های شنوایی تشخیص داده می شود.
 • آمینوگلیکوزیدها سمیت کلیوی دارند. احتمال آن در بیماران با آسیب کلیوی یا بیماران با کلیه سالم تحت درمان دوزهای بالا یا مصرف طولانی مدت دارو می تواند رخ دهد. به ندرت، ممکن است در چند روز اول پس از قطع درمان، سمیت کلیوی (نفروتوكسیسیتی) ظاهر شود.
 • در کودکان و نوزادان نارس به خاطر عدم تکامل کلیه ها و در نتیجه افزایش نیمه عمر سرمی دارو با احتیاط مصرف شود.
 • بلوک عصبی-عضلانی و فلج عضلات تنفسی در اشکال تزریقی، موضعی و خوراکی مخصوصا وقتی که با فاصله کمی از مصرف داروهای بیهوشی یا شل کننده عضلانی تجویز شود گزارش شده است. در این مواقع نمک های کلسیم می تواند آن را رفع کند اما تجهیزات تنفسی هم ممکن است لازم شود.
 • از مصرف همزمان یا متوالی داروهای درای سمیت عصبی یا کلیوی نظیر سایر آمینوگلیکوزیدها خودداری کنید. (آمیکاسین، استرپتومایسین، نئومایسین، کانامایسین، جنتامایسین و پارامومایسین)
 • لیستی از داروهایی که نباید با آمینوگلیکوزیدها مصرف شوند شامل: آمفوتریسین بی، باسیتراسین، سفالوریدین، سیس پلاتین، کولیستین، پلی میکسین بی، ونکومایسین و ویومایسین.

از تجویز همزمان با دیورتیک های قوی مانند فورزماید و اتاکرینیک اسید خودداری کنید چون احتمال سمیت گوشی را افزایش می دهند. دیورتیک ها با تغییر غلظت آمینوگلیکوزیدها در سرم و بافت میتوانند سمیت آمینوگلیکوزیدها را تشدید کنند.

نکات قابل توصیه

 • عملکرد خونی در صورت توصیه پزشک بررسی شود.
 • نئومایسین را بیش از مدت زمان تجویز شده مصرف نکنید چون احتمال عفونت ثانویه بالا می رود.
 • اگر سنتان بیشتر از 65 سال است دارو را با احتیاط مصرف کنید چون احتمال بروز عوارض جانبی بیشتر است.
 • در صورت بارداری نباید از نئومایسین استفاده کنید. این دارو ممکن است به جنین آسیب برساند.

اگر باردارید یا قصد بارداری دارید به پزشکتان اطلاع دهید تا فواید و مضرات تجویز آن را در بارداری ارزیابی شود.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان آبان

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان میرزایی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان ابوذر

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان ترابی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  اسفندیار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  جنیدی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  مهتاب

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  بهار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  بنفشه

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  لاله

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  لادن

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان توسکا

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  جمشیدی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان بلوار هوشیار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان  دانشکده کشاورزی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان هوشیار دوم شمالی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان هوشیار اول شمالی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان ۱۶ متری بهار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گل تن

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گل تن فرعی شقایق

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گل تن فرعی زنبق

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گل تن فرعی نسترن

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گل تن فرعی یاسمن

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی شاهرخی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی بسیج

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی کتوئی زاده

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی یاسمن ۱

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی مینا

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی حاتمی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی ارغوان

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی مقدم

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی سوسن

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی انوشیروان

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار اصلی درختی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی دنا

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی بزرگمهر

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار فرعی اختر

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار خیابان پونه

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار چهارراه گلزار

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر خیابان گلزار خیابان محمدی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی اصلی سرداران

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی خیابان چراغی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی اقاقیا

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی انقلاب

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی کوی رستمی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی خیام

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی رودکی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی سعدی

منتخب گفتاردرمانی تخصصی  در کرج09121623463|۴۵متری گلشهر بلوار حدادی فرعی بوعلی

Related posts