حنجره و لکنت 09121623463:معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

 

علائم    ( Symptoms) در بيماريهاي حنجره شامل گرفتگي صدا Hoursenessكه ميتواند كوتاه مدت يا طولاني مدت ويا از بدو تولد يا اكتسابي باشند. گرفتگي صداي كوتاه مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي حاد باشد. گرفتگي هاي صداي طولاني مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي مزمن، فلج صوتي وتومورها باشد.

       ديسفوني ( Dysphonia ) به معني اشكال در ايجاد صدا مي باشد.

علل ديسفوني شامل عفونت هاي حنجره ، زور زدن بيش از حد(ديسفوني هيپركيتيك) ‌هنگام ايجاد صدا ، ضايعات مادرزادي ، فلج هاي صوتي ، بيماريهاي سيستيمك و بيماريهاي پسيكولوژيك مي شود.

        آفوني ( Aphonia ) از دست رفتن كامل صوت را گويند.

   درد در ناحيه حنجره در ابتداي بيماريهاي التهابي و در مراحل پيشرفته بدخيمي ها ملاحظه ميشود.

          سرفه ميتواند از نوع تحريكي ،سرفه خشك ، ناگهاني و يا مزمن باشد.

        ديسفاژي در التهابات حاد حنجره، التهاب مفاصل حنجره،انتشار ضايعات حنجره به حلق و قاعده زبان عارض ميشود.

         ادينوفاژي در انتشار ضايعات حنجره به سينوس پريفرم و قاعده زبان عارض ميگردد.

   استريدور ناشي از انسداد حنجره مي باشد و ميتواند دمي يا بازدمي و يا بي فاز يك          باشد.

 

 

معاينات حنجره

 

  • مشاهده گردن : شامل ديدن تورم ،اكيموز ، بدشكلي ها ،زخم ها ونظاير آن مي باشد .
  • شيندن صداي بيمار از نظر تغييرات صدا در فركانس و شدت صوت ويا تموج در فركانس و

      شدت صوت  موقع تكلم و نيز شيندن كيفيت سرفه اهميت دارد.

3-لمس كردن از نظرحساس بودن در لمس ، وجود كرپيتاسيون و لمس هيوئيد و كريكوئيد و

    مامبرانهاي كريكو تيروئيد و تيروهيوئيد و حس كرپيتاسيون در حركت به طرفين كريكوئيد بر

    روي مهره ها ارزش تشخيصي دارند.

4- مشاهده حنجره توسط آينه حنجره كه به آن لارنگوسكوپي غير مستقيم مي گويند.

روش كار به اين شكل مي باشد كه زبان را با گاز به جلو كشيده تا حنجره بالاتر آمده و كامل رويت شود. و سپس آينه حنجره ( قطر آينه به انداره  فاصله دو لوزه  انتخاب  شود) را با آب گرم  يا شعله گرم مي كنيم (در حد حرارت بدن) و سپس آنرا در اورفارنكس بين لوزتين  بدون تماس به ديواره جانبي و خلفي و قاعده زبان با زاويه 45 درجه نگه  ميداريم و به ترتيب المانهاي زير را كه شامل قاعده زبان ،والكولا ، اپي گلوت ،چين هاي آري اپيگلوتيك ،آرتينوئيد ها ، وستيبول حنجره ، سينوسهاي پريفرم ، طنابهاي صوتي كاذب ، طنابهاي صوتي حقيقي  ، فضاي ساب گلوت و سپس حركت طنابهاي صوتي وآرتينوئيد ، را موقع بيان حرف  يي  و نيز دم و باز دم مشاهده مي كنيم.

روش ديگر مشاهده حنجره لارنگوسكوپي  فيبرواپتيك يا با تلسكوپ 70   درجه مي باشد كه قادر به فيليمبرداري و عكس برداري با روش هاي فوق از حنجره مي باشيم.

         به كمك دستگاه استربوسكپي ميتوان حركات طنابهاي صوتي را مشاهده و نقص هاي حركتي در آن را مشخص كرد.

ادامه مطلب  لیست بهترین گفتاردرمانی فوق تخصصی درمان قطعی لکنت زبان در تهران | شهرک شهاب

Related posts

Leave a Comment