نگاهی به وضعیت بیماری کرونا در شهرستان های جهرم و خفر؛ امروز چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۴۰۰

🔸تعداد کل موارد مثبت: ۲۳۹۷۸ نفر

🔸 تعداد کل بیماران در قرنطینه: ۲۴۲۷ نفر

🔹تعداد کل بیماران بهبود یافته: ۲۱۲۳۶ نفر

🔹تعداد کل نمونه های ارسالی: ۷۴۱۸۳ نمونه

🔴 تعداد کل بیماران بستری در بخش های کرونای بیمارستان پیمانیه: ۲۳۵ نفر

🔸از این تعداد، ۲۲۶ بیمار در بخش  عمومی و ۹ بیمار در بخش آی سی یو بستری هستند.

🔵 پذیرش جدید: ۶۴ نفر  

🟢 ترخیص از بیمارستان: ۶۳ نفر

⚫️ تعداد کل جانباختگان تا امروز: ۲۴۳ نفر

▪️امروز: یک خانم ۵۶ ساله از جهرم و یک آقای ۶۶ ساله از بخش سیمکان

🔸 گروه سنی ۴۵ سال به بالا برای دریافت واکسن به مراکز تجمعی واکسیناسیون مراجعه کنند. 

🔸برای دریافت واکسن لازم است مشخصات خود را در سامانه وزارت بهداشت ثبت نمایید؛ سپس زمان مراجعه برایتان پیامک خواهد شد.

 🔸 آدرس سامانه:  salamat.gov.ir 

  

🔸روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Source linkمنبع