دوره های آموزشی

درباره موسسه و دوره ها

مجموعه آموزشی گفتار توان گستردر تابستان ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز نمود، و در تابستان ۱۴۰۰ به صورت تخصصی وارد حیطه آسیب شناسی گفتار و زبان شد. این تیم پرتلاش به جهت تمرکز و تخصصی تر شدن ، برگزاری تدریس های آموزشی خود را در قالب میزکارگاه های تخصصی از سال ۹۹ با موضوعات متفاوت و بسیار کاربردی و به روز دنیا در خصوص درمان اختلالات گفتاری در قالب کارگاه های مجازی برای جامعه آسیب شناسان گفتار و زبان ، روانشناسان و متخصصین علاقه مند به این حوزه برگزار نمود .

یکی از نقاط عطف در رزومه مجموعه آموزشی گفتار توان گستردر سال ۱۳۹۹ رقم خورد و آن شروع پروژه های اختصاصی بود، به این ترتیب که به وسیله بروز رسانی دانش مدرسین، برنامه ریزان و سرمایه گذاران مجموعه، به ارایه میزکارگاه تخصصی خود به همراه دوره های تخصصی پرداخت .در نهایت تا به امروز مجموعه آموزشی گفتار توان گستر بعنوان جزیی از موسسه توانبخشی گفتار توان گستر که به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانونها و انجمنهای فرهنگی و هنری و نظارت فعالیت آن مصوب ۸/۸/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس تفویض نامه شماره ۲۴۹۰۶/۱ مورخ ۴/۹/۱۳۸۶وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز اساسنامه به شماره ثبت ۱۳۱۶۶ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۵ اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی پروانه فعالیت در حوزه های آسیب شناسی گفتار و زبان و معرفی اختلالات و آسیب های اجتماعی به اقشار مختلف مردم و ارایه راهکارهای مقابله با آنها ، فعالیت دارد. و در حوزه های مربوطه مسئولیت ها تفکیک شده است، که تمامی بخش ها در نهایت زیر نظرسیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی و روانشناس به شماره نظام پزشکی ایران گ ۵۸۳ بوده است .

 

دوره های برگزار شده به دو صورت آنلاین و به صورت بسته های آموزشی (آفلاین ) برای متخصصین گفتاردرمانی ، روانشناسی و تمامی علاقه مندان به این حوزه و خانواده ها قابل استفاده می باشد .

در این دوره ها سعی شده مباحث روز به زبانی ساده و قابل فهم حتی برای متخصصین سایررشته ها و خانواده های علاقه مند به این حوزه بیان شود . منبع