بسمه تعالی

کلیه معرفی شدگان آزمون استخدامی خاص فرزندان شهید و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، خواهشمند است با توجه به لیست پیوست در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹  نسبت به تحویل مدارک از ساعت ۹  به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

قم- خیابان ساحلی- دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم- مدیریت منابع انسانی-واحد استخدام

                                                                                        با تشکر                     

                                                                    مدیریت منابع انسانی         

فایل‌ های پیوست:      


لیست اسامی

مدارک مورد نیاز

Source linkمنبع