در سمينار بين المللي درد و مديريت درد مطرح شد

استاد ايراني دانشگاه بن آلمان گفت:سالانه چهارهزار نفر در آلمان به دليل ناتواني در تحمل درد خودكشي مي كنند. سعيد مشرف دهكردي روز سه شنبه در حاشيه سمينار بين المللي درد و مديريت آن در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد افزود:باتوجه به پيچيدگي هاي زياد موضو ع درد و آثار مخرب روحي كه به دنبال دارد، بايد از ديدگاههاي روان تني و اجتماعي به درمان آن پرداخت. وي با اشاره به اثردرماني روشهاي متافيزيكي در درمان بيماريها و كاهش درد بيماران گفت: درصورت شكل گيري در محيط هاي علمي و برخورد اخلاقي و عدم سوء استفاده هاي مادي ، روشهاي متافيزيكي درمان درعلوم پزشكي جهان پذيرفته شده و قابل استفاده هستند. مشرف بيان داشت: اين روشها نظير هيپنوتيزم،رنگ ،هنر ،موسيقي ،سنگ و انرژي درماني به دليل فضا سازي مناسب و استفاده از سيستم خود درماني بدن و افزايش خلاقيت دروني در بسياري موارد قابليت درمان دارند. وي اظهار داشت: اين روشها اگر به صورت اصولي انجام شود بيمار رادر فضاي درمان قرار داده و با القاي احساس بهبود منجر به درمان آنان مي شوند. مشرف تصريح كرد: البته بايد توجه داشت استفاده از اين روشها بسته به نوع بيماري و فضا متفاوت است. وي افزود: ازاين رو ممكن است درماني براي يك فرد در زماني موثر و نجات بخش و در زماني ديگر كاملا نتيجه عكس داشته باشد. وي به روشهاي درمان در دنيا اشاره كرد و گفت: روشهاي مختلفي در دنيا شامل موسيقي درماني و هيپنوتيزم و يوگا در حال به كارگيري است كه در ايران به صورت پراكنده استفاده مي شود. سعيد مشرف يادآورشد:پزشكان متخصص نبايد از روشهاي يكسان براي درمان بيماريهاي متفاوت استفاده كنند بلكه بايد به گونه اي همه جانبه رفتار كنند كه درصورت عدم توفيق اقدامي پزشكي دست به اقدام ديگر بزنند. استاد دانشگاه بن آلمان در زمينه درمان بيماران روحي بيان داشت: درمان اينگونه بيماران بايد به صورت تيمي انجام شود هم چنين بايد به شاخصه هاي اجتماعي زندگي شخص و مسايل درگير با آن نيز بسيار توجه شود. وي با بيان اينكه دردها به دو گونه حاد و مزمن تقسيم بندي مي شوند افزود:توجه انحصاري به درمان جسمي و نگرش جسمي به دردها در برخي مواردبه دليل درگيري بيشتر با مسايل اجتماعي و روحي بيمار،منجر به مزمن شدن درد و بدتر شدن وضعيت جسمي او مي شود. وي از برگزاري دوره و كارگاه آموزشي دراستان اصفهان در راستاي فرهنگ سازي و آموزش درست درمان و مديريت درد در كشور خبرداد و گفت: در اين كارگاه مباحث مربوط به درمانهاي نوين بحث و بررسي مي شود. مشرف با اشاره به نبود كلينیك درد در چهارمحال و بختياري گفت: در تلاش هستيم با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد اين كلينيك بزودي در استان راه اندازي شود. این همایش به همت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مدت یک روز در سالن همایش های ابن سینا برگزار شد

تعداد بازدید:

۳۱منبع