وی افزود: زیرسازی این بیمارستان برای هشت طبقه کشش دارد و دارای تمامی امکانات ساختاری و سازه‌ای است.

 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: این بیمارستان با حدود ۷۰ تخت احداث شد که ظرفیت افزایش تا ۱۰۰ تخت را نیز دارد.

 

وی با اشاره به این‌که بیمارستان شهدای ارتش سرمایه‌ای در تمام بحران‌ها برای قم است، افزود: ثابت شد که اقتدار ارتش فقط در بعد نظامی نیست و نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهان جزو ارتش‌های قوی و کارآمد است که انگیزه‌ای دینی و اسلامی نیز این مساله را دوچندان کرده است.

 
منبع