به مناسبت سوم خرداد ماه

به مناسبت سوم خرداد ماه کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مسیر ساختمان معاونت درمان تا تپه نورالشهداء را پیاده طی نموده و با شهدای گمنام تجدید میثاق نمودند.

تعداد بازدید:

۳۹منبع