روابط عمومی شبکه لردگان اعلام کرد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان این جشن با حضور مشاور محترم استاندار در امور بانوان، جمعی از مسوولین شهرستان و کارکنان شبکه بهداشت برگزار شد. در این جشن به سه نفر از بانوانی که نام آنها فاطمه بود به قید قرعه کمک هزینه سفر به عتباتن عالیات اهداء شد.

تعداد بازدید:

۳۲منبع