به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

در این جلسه که امروز چهارشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد درخصوص مصوبات جلسات قبل بحث و تبادل نظر شده مقرر گردید نسبت به عملیاتی نمودن مصوبات جلسات اقدامات لازم صورت گرفته و دستگاههای عضو، براساس شرح وظایف اقدام نمایند.

در این جلسه نماینده دادگستری استان خواستار حضور منظم نمایندگان و جدیت دستگاههای عضو در معرفی نماینده به این جلسات شده پیشنهاد تشکیل اکیپ بازرسی و بازدید درخصوص سلامت و امنیت غذایی جهت ارزیابی اقدامات بعمل آمده دستگاهها براساس شرح وظایف را داد.

Source linkمنبع