۱۸۷خانه بهداشت چهارمحال و بختياري نيازمند تعميرات اساسي است

رييس دانشگاه علوم پزشكي،خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري گفت: از ۳۲۱ خانه بهداشت موجود در اين استان ،تعداد ۱۸۷خانه بهداشت نيازمند تعميرات اساسي است. دکتررضا ايماني در جمع مديران و معاونان دانشگاه علوم پزشكي،خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري اظهار داشت: بسياري از مراكز بهداشت روستايي اين استان فاقد حصار است و پزشكان و كادر درماني مستقر در اين مراكز با خطرات زيادي مواجه هستند. وي با اشاره به مشكلات اعزام نيرو به برخي روستاها،افزود:۶۰ الي ۷۰ درصد جامعه پزشكي چهارمحال و بختياري را زنان تشكيل مي دهند كه اين عامل، استقرار نيروي پزشكي در برخي خانه ها و مراكز بهداشت را با مشكل مواجه كرده است. ايماني با اشاره به كمبود اعتبار اين دانشگاه در سالجاري ،گفت:دانشگاه علوم پزشكي براي توسعه فيزيكي و تجهيز مراكز درماني معادل ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبارنياز دارد. وي در اين باره افزود: شركتهاي دارويي به دليل بدهي بالا ،حاضر به پرداخت دارو به اين دانشگاه نيستند. ايماني ادامه داد: هزينه ها و تخفيف هاي بالا و درآمد هاي پايين برخي بيمارستانها نظير اردل و ناغان نيز بدهي هاي دانشگاه را چند برابر كرده است. رييس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد افزود: كيلينيك تخصصي شهركرد بيش از ۱۰ميليارد ريال بدهي دارد و بيمارستان صحرايي آن نيز به دليل نبود اعتبارات فاقد تجهيزات است. وي با بيان اينكه هزينه پرسنلي عمده اعتبارات را به خود اختصاص داده است تصريح كرد: سال گذشته قريب به ۱۱۸ ميليارد ريال براي بخش آموزش هزينه شد كه حدود ۹۰ درصد آن هزينه هاي پرسنلي بود. به گفته این مقام مسئول هم اكنون حود ۹ بيمارستان ، هفت مركز بهداشت و درمان ،۳۵ مركز شهري و ۶۷ مركز بهداشتي درماني روستايي و ۲۱ پايگاه بهداشت در چهارمحال و بختياري در حال ارائه خدمات درماني به بيماران هستند

تعداد بازدید:

۳۲منبع