طی حکمی از سوی دکتر شهرام حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محمد جعفرزاده متخصص بیماری‌های عفونی بعنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان اردبیل منصوب و از زحمات و خدمات دکتر بابک نخستین در طول مدت تصدی مسئولیت تجلیل شد.
منبع