به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

سیزدهمین کارگاه تخصصی مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی با حضور ۲۴ نفر از تکنسین های اورژانس ۱۱۵ در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و بعدازظهر با همکاری اورژانس ۱۱۵ و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه و در محل دانشکده برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره، ارتقاء سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی در برخورد با مصدومان ترومایی بود. در این دوره که به صورت تئوری و عملی برگزار شد مباحث مربوط به آشنایی با ترومای اندام‌ها، مدیریت راه هوایی در بیماران ترومایی، کنترل خونریزی و شوک، نحوه برخورد با سوختگی ها، نحوه برخورد با کودک یا سالمندِ دچار تروما و ارزیابی بیمار ترومایی مطرح شد.

گفتنی است در پایان این دوره، آزمون عملی از شرکت کنندگان اخذ و در طی روزهای آینده، آزمون تئوری نیز به صورت مجازی برای شرکت کنندگان، در سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

Source linkمنبع