بر اساس جدیدترین اعلام نرم افزار ماسک؛

🟦 اکثریت مناطق مازندران همچنان در وضعیت آبی

💢 ۳ شهرستان زرد و ۱۹ شهرستان آبی

Source linkمنبع