پیام تبریک

، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در پیامی ۲۶ آذرماه، روز ملی حمل و نقل را به فعالان این عرصه تبریک گفت

، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در پیامی ۲۶ آذرماه، روز ملی حمل و نقل را به فعالان این عرصه تبریک و تهنیت گفت

Source linkمنبع