به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ امروز یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ جلسه کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با حضور دکتر کامران قدس سرپرست دانشگاه، دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه و دیگر اعضای کمیسیون در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

این جلسه به منظور رسیدگی به موضوعاتی از جمله صدور پرونده های پزشکی و تمدید مجوز مراکز درمانی فعال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تشکیل شد.

در ادامه پس از قرائت دستور کار جلسه تعدادی از پرونده پیرامون صدور، تمدید و تغییر مجوزهای قانونی مربوط به موسسات و مراکز درمانی مطرح گردید که پس از بحث، بررسی و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.

Source linkمنبع