به اطلاع کلیه متقاضیان محترم  می رساند زمان مصاحبه به شرح ذیل می باشد

۱.از ردیف یک لغایت ۳۲ در روز شنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰ از هشت صبح

۲.  از ردیف ۳۳ لغایت ۶۴ روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۰از هشت صبح

مصاحبه و تست عملی ورزشی و BMI   در مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) واقع در سردشت جنب مرکز آموزشی، درمانی امیرالمونین (ع) می باشد.

لازم است که کلیه داوطلبان موارد ذیل را به همراه داشته باشند:

  1. اصل کارت ملی یا مدرک شناسایی معتبر
  2. بیمه ورزشی
  3. لباس ورزشی مناسب جهت تست عملی ورزشی
  4. کفش مناسب
  5.  جهت دریافت بیمه ورزشی به این سایت مراجعه نمایید.

اسامی پذیرفته شده گان

ردیف نام نام خانوادگی شماره ملی
۱ سجاد ابراهیمی ۰۶۱۰۱۴۷۴۷۱
۲ وحید احمدی ۰۶۱۰۱۰۸۳۴۴
۳ حمیدرضا احمدی ۶۱۷۰۰۹۲۰۹۲
۴ رضا احمدی ۰۵۶۰۰۵۹۸۹۲
۵ عادل اصغری ۰۶۱۰۰۷۷۷۳۲
۶ فرهاد امیدی ۶۱۷۰۰۳۹۵۹۰
۷ محمد امیرآبادی ۰۵۲۰۷۰۴۱۲۶
۸ معین امیری ۰۵۲۰۷۹۸۲۸۷
۹ علی اکبر آقامحمدی ۵۷۱۰۰۱۶۶۸۳
۱۰ حسن آقامحمدی ۵۷۱۹۹۳۵۹۵۹
۱۱ صادق باباعباسی ۰۵۸۰۰۵۱۵۵۲
۱۲ حسین پارساء ۰۵۲۰۲۴۰۷۲۳
۱۳ عباس  جانجانه ۶۱۷۰۰۱۶۶۲۰
۱۴ محمدصادق جعفری ۰۵۷۰۰۴۳۱۷۴
۱۵ امیرحسین جلالوندی ۰۵۲۰۵۷۴۵۴۰
۱۶ مهدی جیریایی شراهی ۰۵۲۰۲۹۰۹۰۹
۱۷ علی چهرقانی ۵۷۱۰۰۶۴۷۹۳
۱۸ محمد خان آبادی ۵۷۱۰۰۱۶۹۳۴
۱۹ رامین خانی سنجانی ۰۵۲۱۰۳۲۹۳۸
۲۰ محمدرضا خسروپور ۵۴۴۰۰۱۲۵۸۳
۲۱ حمیدرضا داودی ۰۵۲۰۳۳۸۲۶۱
۲۲ علی اکبر  رحیمی ۰۵۲۰۵۲۱۹۶۱
۲۳ رضا  رحیمی  ۰۵۲۰۶۲۵۸۸۹
۲۴ مجتبی  رضائی پور  ۶۱۷۰۰۰۰۷۲۴
۲۵ میلاد زکی شمس آبادی ۰۵۲۰۵۲۳۵۷۱
۲۶ سالار ساعت ۰۵۲۰۵۳۵۸۴۷
۲۷ سیدمهدی سجادی هزاوه ۰۵۳۴۹۱۱۶۳۳
۲۸ علیرضا سلطانی پناه ۰۵۲۰۷۸۱۵۴۶
۲۹ مسعود سلم آبادی  ۵۷۱۰۰۵۱۲۸۴
۳۰ مهدی سلیمی ۰۵۲۰۷۷۴۰۵۱
۳۱ سعید شمشیری ۵۷۱۰۰۱۹۱۲۷
۳۲ علیرضا صحرایی ۰۵۲۰۴۳۶۶۴۴
۳۳ سعید صفری ۰۶۱۰۲۲۵۳۵۹
۳۴ محمد صفی خانی ۳۹۲۰۰۹۱۰۳۵
۳۵ حمیدرضا صنعتی ۱۲۷۱۳۳۰۰۹۱
۳۶ رامین طلائی ۰۵۲۰۷۴۱۸۱۱
۳۷ علیرضا عسکری ۰۵۸۰۰۴۴۴۹۱
۳۸ هانی عسگری ۰۵۸۰۰۴۳۰۹۶
۳۹ محمد غلامی دیزآبادی ۰۵۲۰۳۹۷۶۸۱
۴۰ مهرداد فرامرزی ۰۵۲۰۶۵۲۶۸۱
۴۱ محمد فراهانی ۰۵۲۰۵۶۱۰۸۲
۴۲ علی  فراهانی  ۰۵۲۰۹۱۶۳۸۷
۴۳ حسین قاسمی ۰۵۷۰۰۵۷۰۰۰
۴۴ مهدی کمال ابادی ۰۵۲۰۸۶۳۰۶۲ 
۴۵ ابوالفضل لطفی ۰۵۲۰۸۹۴۷۱۵
۴۶ میلاد مجیدی ۰۵۸۰۰۵۲۰۴۴
۴۷ محمد محمد رحیمی ۰۵۲۰۰۰۸۱۸۹
۴۸ رضا محمدی ۰۵۲۰۷۶۶۶۲۸
۴۹ سیدیاسر محمدی ۰۵۲۰۵۷۱۹۳۲
۵۰ ناصر محمدی ۰۰۱۹۴۳۶۳۰۰
۵۱ علیرضا محمدی ۰۵۲۰۲۴۹۹۴۱
۵۲ حامد محمدی ۰۶۱۰۲۲۶۲۴۱
۵۳ پوریا محمدی ۰۵۲۰۳۷۴۰۲۹
۵۴ محمدجواد محمدی ۰۵۸۰۰۵۱۶۵۱
۵۵ محمد محمدی وروانی ۵۴۴۰۰۲۱۷۷۹
۵۶ مجید مشهدی ۰۵۲۰۴۹۹۸۹۱
۵۷ عرفان ملکی  ۰۵۲۰۸۹۳۲۹۸
۵۸ مجید مولائی ۰۵۸۰۰۴۹۸۶۸
۵۹ سیدافشین میرداودی ۰۵۲۰۵۵۴۵۲۳
۶۰ محمد نادی ۰۵۲۰۴۵۹۹۲۱
۶۱ احمد نظری ۰۵۲۰۵۳۴۶۳۸
۶۲ مقداد نوده فراهانی ۰۵۲۰۵۵۰۴۲۰
۶۳ عبدالرضا  وروانی فراهانی ۵۴۴۰۰۲۶۷۹۷
۶۴ رضا ولاشجردی فراهانی ۰۵۲۰۴۲۳۱۰۰

Source linkمنبع