وی بیان داشت: امیکرون در حال گسترش است و شاهد افزایشی شدن آمار تست های مثبت هستیم و معاونین دانشگاه باید ساعت به ساعت موضوع کرونا در قم را رصد کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: شدت درگیری استان قم در دو پیک اول و پنجم بالا بود و با توجه به اینکه استان قم کمترین میزان واکسن را زده است، باید بیش از گذشته مراقب باشیم تا گرفتار پیک ششم نشویم.منبع