افزایش نگران کننده بیماران بستری و بدحال کرونا در بیمارستان ولیعصر/واکسیناسیون را جدی بگیرید –

Source linkمنبع