گزارش تصویری// اکسیژن ساز بیمارستان اوز افتتاح شد : دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان.

Source linkمنبع