دکتر مصری رییس دانشگاه علوم پزشکی قم در این جلسه گفت: از تمامی معاونین و مدیران قبلی که تلاش‌های جدی در راستای اجرای برنامه‌ها داشتند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: برای معاونین جدید هم آرزوی موفقیت دارم و تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان انتخاب‌ها سفارشی نبوده و هیچ کسی به صراحت نگفت این فرد را انتخاب یا این فرد را انتخاب نکن و تمام انتخاب‌ها بر اساس مولفه‌ها و مصاحبه‌ها صورت گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: این دانشگاه به هیچ عنوان دچار سیاست زدگی نشده و تمام تلاش ما تحقق شعارها و برنامه‌های دولت مردمی است.

دکتر مصری گفت: اتحاد و انسجام در دانشگاه مهم است و باید تمامی معاونت‌ها با معاونت‌های هم تراز خود با وزارت ارتباط مستمر داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قم بر راه اندازی پردیس بین المللی و ملی تاکید کرد و گفت: باید در این مسیر گام برداشته تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های قم استفاده کنیم.

دکتر مصری گفت: شعار اصلی ما پاسخگویی اجتماعی و مسولیت پذیری است که باید بر این اساس اقدام شود.

حجت الاسلام طاهری مسول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت: از تمام معاونین سابق قدردانی و برای معاونین جدید آرزوی موفقیت دارم.

وی با بیان اینکه انتظار است معاونین عاقلانه و شجاعانه عمل کنند افزود: مدافع اصلی این نظام مردم هستند و باید تمامی اقدامات و برنامه‌های ما برای مردم باشد تا بتوانیم کارها را پیش ببریم.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از خدمات دکتر فرزین نیا قدردانی و دکتر شیروانی به عنوان معاون جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع، از خدمات دکتر پرهام قدردانی و دکتر رضایی به عنوان معاون درمان، از خدمات دکتر حیدری قدردانی و دکتر حرمتی به عنوان معاون آموزشی، از خدمات دکتر شریفی پور قدردانی و دکتر کوهپایی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری، از خدمات خانم دکتر آب آب زاده قدردانی و دکتر شجاعی به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم و از خدمات دکتر باقری قدردانی و دکتر بیگدلی به عنوان رییس مرکز فوریت‌های پزشکی انتخاب شدند.

Source linkمنبع