کرونا

از ابتدای پیک پنجم تا کنون در جهرم، ۱۳۳ موارد فوت مربوط به بیماران دیابتی و پر فشاری خون بوده است

ز ابتدای پیک پنجم تا کنون در جهرم، ۱۳۳ موارد فوت مربوط به بیماران دیابتی و پر فشاری خون بوده است

Source linkمنبع