حنجره و لکنت09121623463:آزمايشات پاراكلينيك در بيماريهاي حنجره

آزمايشات پاراكلينيك در بيماريهاي حنجره :   آناليز آكوستيك :‌با روش هاي گوناگوني ميتوان امواج تشكيل دهنده صوت و نيز شدت و مدت اصوات را به شكل ابژكيتو ملاحظه كرد. الكتروميوگرافي عضلات داخلي حنجره: ميتوان ضايعات عضلاني حنجره و يا ضايعات اعصاب حنجره را بررسي كرد. راديوگرافي ساده رخ و نيمرخ حنجره روشي ارزان و در دسترس مي باشد و در تشخيص انسداد راه هوايي حاد ( بخصوص در اپي گلوتيت حاد و اجسام خارجي ) كاربرد دارد. در اپيگلوتيت حاد تورم اپي گلوت و چين آري اپيگلوتيك در راديوگرافي…

Read More

حنجره و لکنت 09121623463:معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره   علائم    ( Symptoms) در بيماريهاي حنجره شامل گرفتگي صدا Hoursenessكه ميتواند كوتاه مدت يا طولاني مدت ويا از بدو تولد يا اكتسابي باشند. گرفتگي صداي كوتاه مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي حاد باشد. گرفتگي هاي صداي طولاني مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي مزمن، فلج صوتي وتومورها باشد.        ديسفوني ( Dysphonia ) به معني اشكال در ايجاد صدا مي باشد. علل ديسفوني شامل عفونت هاي حنجره ، زور زدن بيش از حد(ديسفوني هيپركيتيك) ‌هنگام ايجاد صدا…

Read More

حنجره و لکنت09121623463:فیزیولوژی حنجره

 فيزيولوژي  حنجره     اعمال حنجره شامل موارد زير ميباشد. راه عبور هوا در دستگاه تنفسي است كه در دم طنابهاي صوتي از هم دور ميشوند و در بازدم بهم نزديكتر ميشوند. مكانيسم حفاظتي حنجره توسط عمل اسفنكتري مدخل حنجره و طنابهاي صوتي كاذب و حقيقي درهنگام بلع مايعات و جامدات تنفس گازهاي تحريكي ( شيميايي وحرارتي ) و تماس اجسام خارجي اعمال ميگردد. باتحريك شاخ هاي حسي عصب حنجره اي فوقاني از طريق شاخه هاي حركتي نزديك كننده حنجره اي تحتاني ( يا راجعه) راه هوائي از خطرات ورود…

Read More

حنجره و لکنت09121623463:شکل اسکلت حنجره

شكل  اسكلت حنجره           عضـلات حـنجـره شـامـل عضـلات خـارجـي و داخـلي مي باشد. عضلات خارجي شامل كريكو تيروئيد ، عضلات سوپراهيوئيد واينفراهيوئيد ميشود. عضلات داخلي حنجره شامل تيرو آرتينوئـيد ، تـيرو اپيگلـوتيـك ، آري اپيگوتيك ، كريكوآرتنيوئيد خلفي، كريكو آرتينوئيد جانبي و انيتر آرتنيوئيد مي باشد. عضلات نزديك كننده طنابهاي صوتي حقيقي شامل تيرو آرتينوئيد ، كريكوآرتينوئيد جانبي و خلفي و اينترآرتنيوئيد ميباشد.  عضله دور كنـنده طنـاب صـوتـي حقـيقي كـريـكوآرتينوئيد خلفي مي باشد. عضله كـريـكوتيـروئيـد تنسور ( TENSOR  ) طنـاب صـوتــي مي باشد.    عضله آري اپيگوتيك مدخل (…

Read More

حنجره و لکنت09121623463:آناتومی حنجره

آناتومي حنجره   حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد.        حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند.   حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد: مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در جلو ، آرتينوئيد ها در عقب و چين هاي آري اپيگلوتيك در طرفين مي باشد. دهليز حنجره : بين مدخل حنجره و طناب صوتي كاذب مي باشد.…

Read More