• کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: این کودک پرانرژی است!
  • کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: اولین قدم برای درمان، حذفِ همه‌ی اجتناب‌هاست.
  • کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: آیا دارویی برای درمان لکنت وجود دارد؟
  • کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: افراد زیادی در کودکی انواع ترس‌ها را تجربه می‌کنند
  • کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: آیا هیپنوتیزم می‌تواند لکنت را درمان کند؟

کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: این کودک پرانرژی است!

این کودک پرانرژی است! سپید: اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی(ADHD) کی از اختلالات عصبی-رشدی است، و ویژگی‌ اصلی آن رفتارهایی است که از لحاظ اجتماعی اخلال‌گرانه محسوب می‌شود، یعنی موقعیت‌های اجتماعی را مختل می‌کند. رفتارهای اخلال‌گرانه کودکان مبتلا به ADHD شدیدتر از آن هستند که از سن کودک انتظار می‌رود. همه کودکان پرانرژی هستند و گاه بدون فکر کردن عمل می‌کنند، یا دوست دارند جنب‌و‌جوش داشته باشند و از این بازی به…

Read More >>

کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: اولین قدم برای درمان، حذفِ همه‌ی اجتناب‌هاست.

من به موقع کلماتم را عوض می‌کنم تا لکنت نکنم. آیا این یک راهِ درمانی‌ست؟ جواب: خیر، به هیچ وجه. به این کار اصطلاحاً اجتناب می‌گویند و مانعِ درمان است. اولین قدم برای درمان، حذفِ همه‌ی اجتناب‌هاست.    

Read More >>

کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: آیا دارویی برای درمان لکنت وجود دارد؟

آیا دارویی برای درمان لکنت وجود دارد؟ جواب: هیچ دارویی مستقیماً باعث بهبود لکنت نمی‌شود.    

Read More >>

کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: افراد زیادی در کودکی انواع ترس‌ها را تجربه می‌کنند

من در کودکی ترسیده‌ام. آیا ممکن است همین موضوع باعث به‌وجود آمدن لکنت در من شده باشد؟ جواب: خیر. افراد زیادی در کودکی انواع ترس‌ها را تجربه می‌کنند اما به لکنت منجر نمی‌شود. از طرفی، تعداد زیادی از افراد دارای لکنت، در کودکی هیچ حادثه‌ای برای‌شان رخ نداده‌است. پس لکنت هیچ ارتباطی با حوادث دوران کودکی ندارد.    

Read More >>

کلینیک تخصصی سیاوش عطایی ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳ کرج :: آیا هیپنوتیزم می‌تواند لکنت را درمان کند؟

آیا هیپنوتیزم می‌تواند لکنت را درمان کند؟ جواب: هیپنوتیزم ممکن است منجر به کاهش استرس و یا باعث خودباوری شود. اما برای درمان لکنت، کاری نمی‌تواند انجام دهد. تا کنون هیچ موردی از درمان لکنت به‌وسیله‌ی هیپنوتیزم مشاهده نشده‌است.    

Read More >>