ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم

در حال حاضر تیم توانبخشی آنلاین گفتار توان گستر فقط برای مراجعین خارج از کشور و توسط متخصصان خارجی فعال شده است 

هلن پارکینز
هلن پارکینزآسیب شناس گفتار و زبان
اریک ویجت
اریک ویجتآسیب شناس گفتار و زبان
جیسون ریسپانس
جیسون ریسپانسآسیب شناس گفتار و زبان
دیلان مرینگو
دیلان مرینگوآسیب شناس گفتار و زبان
ویل باررو
ویل بارروآسیب شناس گفتار و زبان
ایندیگو ویولت
ایندیگو ویولتآسیب شناس گفتار و زبان
گردن نورمن
گردن نورمنآسیب شناس گفتار و زبان
ریچارد تی
ریچارد تیآسیب شناس گفتار و زبان

به گروه توانبخشی گفتار توان گستر بپیوندید 

تماس با ما 09121623463 فقط 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل